Umysł

Twój wewnętrzny świat może się teraz wydawać jakby był poza kontrolą, pozwól mu się rozpaść, aż cię przemieni. Świat zewnętrzny może teraz wydawać się jakby wymknął się spod kontroli, pozwól mu się rozpaść. To nas przemienia.

Ziemia doświadcza olbrzymiego skoku świadomości. To nic nowego, ten proces trwa od lat. Zmianie ulega tempo procesu.

Co to oznacza?

Wszystko to co ukryte ( nie dostrzegane) wypływa na powierzchnię. Dotyczy to świata wewnętrznego ( dotyczy Ciebie) i zewnętrznego ( dotyczy świata- najbliższego otoczenia, kraju, świata).

Dlaczego tak się dzieje?

Nie możesz wyzwolić się z czegoś, czego nie dostrzegasz. Zarówno ty jako jednostka i ludzie jako zbiorowość. Potrzebujemy zauważyć to , czego nie chcemy doświadczać.

W jaki sposób uwalniamy się od tego, czego nie chcemy?

Zawsze zaczynamy od samego siebie. Zajmijmy się swoim wewnętrznym światem – swoim „cieniem” – traumami, myślami, emocjami, przekonaniami, zachowaniami… zacznijmy je uzdrawiać poprzez współczująca akceptację, uwagę.. w ten sposób zaczniemy nowy sposób funkcjonowania.

Zaczniemy też zauważać różne aspekty „cienia” świata – chciwość, korupcję, kontrolę, manipulację… i zaczniemy wybierać nowe sposoby postępowania z tym cieniem.

Nie wiem, co te zmiany ewolucyjne na planecie nam przyniosą. Za to wiem jedno, każdy z nas jest wzywany do stawania do życia w odpowiedzialny sposób, z otwartym sercem i umysłem, z akceptacją, współczuciem, zdolnością do słuchania, ze zrozumieniem bez lęku i oceny.

Nie kontrolujesz tego procesu ewolucji. Pozwól mu się toczyć. Możesz tylko kontrolować swoje reakcje w trakcie tego procesu.

Bądź uważna, otwarta/y na wiedzę/informacje… decyduj o swoim sposobie Bycia… bycia w relacji ze sobą/swoją Duszą/innymi/światem.

Autor: Alina Baniecka

Ilustracja Catrin Welz-Stein