Marzenia – autentyczność – sprawczość

O mapie marzeń słów kilka. Fragmenty wywiadu  udzielonego redaktorce naczelnej nieistniejącego (niestety) już  magazynu To Twój moment.

Marzenia to potężne narzędzie naszej wyobraźni. Inspirują, pobudzają, dają energię do działania. To nasze pragnienia zapisane w języku obrazów i emocji.

Jak działają marzenia? Otwierają drzwi do naszej duszy.  W nich wyrażają się nasze potrzeby, pragnienia, tęsknoty. To początek naszej drogi, jeśli oprócz odwagi do marzeń mamy też w sobie siłę, aby je spełniać. Zrobienie mapy marzeń może być pierwszym krokiem do ich realizacji.

1/ Czy mapa marzeń może być wykorzystywana jako narzędzie osiągania konkretnych osobistych celów? Jak się wtedy z nią pracuje?

Mapę marzeń możemy wykorzystywać do realizacji konkretnych celów. Pracujemy tak samo jak przy tworzeniu holistycznej mapy marzeń, z tym że  w środku wstawiamy swoje zdjęcie i wizualizację celu, który chcemy osiągnąć. Poszczególne pola uzupełniamy w obrazy tego co uzyskamy/jak się będziemy czuli/lub i co potrzebujemy  w danych obszarach by zrealizować cel…podświadomość podczas pracy twórczej podpowie jaki obraz jest odpowiedni aby zdjęcie/obraz/sekwencja w danym obszarze mapy  wspierała realizację naszego celu

2/ Słyszałam, że mapy tworzone przy udziale lewej półkuli mózgu (kiedy z góry decydujesz, co powinno się na nich znaleźć i szukasz obrazów, które będą to reprezentowały) można wyrzucić do kosza. Czy pracując z klientem dajesz mu jakieś ćwiczenia, które uaktywniają prawą półkulę? Jeśli tak, to jakie?

Mapy tworzone przy użyciu wyłącznie lewej półkuli to mapa celów. Koncentrujemy się wówczas wyłącznie na tym co świadome, znane, wyuczone. Nie korzystamy z bogactwa podświadomości i olbrzymiego potencjału kreatywnego naszego mózgu.

Zdecydowanie przy tworzeniu mapy marzeń warto  postawić na prawą półkulę – tę od obrazów, twórczego myślenia, rytmu, wyobraźni, kolorów, szerszej perspektywy.
W zależności od światopoglądu klienta korzystam z odpowiednich narzędzi uaktywniających prawą półkulę. Zwykle stosuję: ruch ( taniec, zabawy a la dziecięce ), relaksację, medytację i wizualizację oraz ćwiczenia pobudzające emocjonalny, prawopółkulowy – styl myślenia, na przykład rysowanie esów floresów przez kilka minut ( bez myślenia, po prostu podążając wzrokiem za ruchem ręki) , bądź zabawy słowne typu

  1. Wymień co najmniej 10 odpowiedzi na pytanie: Jaki przedmiot, jaką czynność, jaką osobę uczyniłabyś bardziej elastycznymi?
  2. Znajdź osiem zupełnie nowych rozwinięć skrótu np. EU,PRL, NATO
  3. Wymień nazwy co najmniej 10 przedmiotów lub zjawisk, które są równocześnie miękkie i zielone.
  4. Wymień co najmniej po trzy rzeczy, które stworzyłabyś jako: ZYX ( np. artystka, mężczyzna, bogini)

3/ Czy to prawda, że tworząc mapę powinno się myśleć nie tylko o rzeczach, które chcesz wprowadzić w swoje życie, ale też o tym, jak chcesz się czuć i o energii, którą chcesz stworzyć? Dlaczego?

W trakcie kreacji nowej rzeczywistości istotne jest by zwrócić uwagę na to jak chcemy się czuć jak już to osiągniemy. Tworzymy swoją rzeczywistość by doświadczać Siebie jako istot twórczych, emocję są językiem doświadczania rzeczywistości. Możesz marzyć o podróży na Bali, a zasadniczo to o czym marzysz jest twoim wyobrażeniem o tym  jak to jest czuć się będąc tam na Bali. To  warto sobie uświadomić na etapie przygotowań do mapy marzeń. Czego naprawdę chcemy…czy podróży na drugi koniec świata…czy po prostu wolnego czasu tylko dla siebie z dala od codziennej rutyny ( a to możemy sobie zapewnić w swoim ogrodzie, w domku nad jeziorem etc.)
Zgodnie z uniwersalnym prawem przyciągania zaprzęgając świadomy i nieświadomy umysł, tworzymy wyobrażenie tego co chcemy. Nasz mózg nie rozróżnia rzeczywistości od wyobraźni. Zamiast fokusowania się tylko na  tym co chcemy osiągnąć myślmy o tym jak to będzie ( jak się będziemy czuli etc) jak już to osiągniemy. Wyobrażajmy sobie jak to zmieni nasz świat. Zaobserwujmy to poprzez wszystkie zmysły: wzrok, zapach, słuch, dotyk, smak, emocje. Takie ćwiczenie łączy nas z naszym pragnieniem na wszystkich poziomach.

4/ Jaka jest najważniejsza korzyść ze stosowania map marzeń?

Mapa marzeń jest narzędziem, które może przynieść wymierne  korzyści. Wszystko zależy od intencji kreatora mapy. Klienci często wykonują mapę poszukując nowego celu na kolejne lata życia, motywując się do osiągnięcia celu, sprawdzając  gdzie są na drodze do celu, chcąc wprowadzić autokorekty, czuć się dobrze ze sobą (mapa pozwala na poczucie, ze  mamy wpływ na rzeczywistość).

Korzyści mamy w obszarach:
1. urealnianie marzeń
2. precyzja w tworzeniu intencji
3. automotywacja
4. produktywność
5. fokus
6. docieranie do własnego potencjału
7. poczucie szczęścia
8. determinacja do osiągniecia celu
9.  wzrost zaufania do samego siebie
10 wzrost samoakceptacji
11. pobudzanie/wzrost marzenia

Reasumując według mnie największą korzyścią jest wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Projektowanie drogi do tego co chcemy osiągnąć. Cokolwiek to jest: zmiana pracy, statusu, stylu życia, stanu emocjonalnego. Pozwolenie Sobie na autentyczność samorealizację i kreację.

Alina Baniecka